,כשאנחנו נכנסים לבית, למקום עבודה או למרחב כלשהו

בשניות הראשונות, לפני המילים, לפני ההיגיון, יש אנרגיה בלתי מדוברת שהיא תולדה   

.של חומר ורוח, שיחד יוצרים את הנשמה של המקום

!!! כיף להתחדש